نمایش 1–20 از 28 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

لامپ فوق کم مصرف 20 وات 5000K روی کار CIE TL2018

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 20 وات 5000K روی کار CIE TL2018   لامپ فوق کم مصرف 20 وات 5000K روی

لامپ فوق کم مصرف 7 وات 3000K روی کار CIE 6126

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 7 وات 3000K روی کار CIE 6126   لامپ فوق کم مصرف 7 وات 3000K روی

لامپ فوق کم مصرف 7 وات 3000K روی کار CIE 6078WB

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 7 وات 3000K روی کار CIE 6078WB   لامپ فوق کم مصرف 7 وات 3000K روی

لامپ فوق کم مصرف 7 وات-نواری C I E

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 7 وات مهتابی نواری   لامپ فوق کم مصرف 7 وات مهتابی نواری   lمعرفی محصول

لامپ فوق کم مصرف 6 وات مهتابیCIE 43.S05

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 6 وات مهتابیCIE 43.S05   لامپ فوق کم مصرف 6 وات مهتابیCIE 43.S05   lمعرفی محصول

لامپ فوق کم مصرف 9 وات افتابی CIE 76.SS105

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 9 وات افتابی CIE 76.SS105   لامپ فوق کم مصرف 9 وات افتابی CIE 76.SS105  

لامپ فوق کم مصرف 24 وات CIE MBS0024 6500K

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 24 وات CIE MBS0024 6500K   لامپ فوق کم مصرف 24 وات CIE MBS0024 6500K  

لامپ فوق کم مصرف 9 وات مهتابیCIE 66.SR105

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 9 وات مهتابیCIE 66.SR105   لامپ فوق کم مصرف 9 وات مهتابیCIE 66.SR105   lمعرفی محصول

لامپ فوق کم مصرف 9 وات مهتابیCIE 43.R120

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 9 وات مهتابیCIE 43.R120   لامپ فوق کم مصرف 9 وات مهتابیCIE 43.R120   lمعرفی محصول

لامپ فوق کم مصرف 32 وات 6500K مدلCIE 76-SR32

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 32 وات 6500K مدلCIE 76-SR32   لامپ فوق کم مصرف 32 وات 6500K مدلCIE 76-SR32  

لامپ فوق کم مصرف 15 وات 6500K مدلCIE ASR15

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 15 وات 6500K مدلCIE ASR15   لامپ فوق کم مصرف 15 وات 6500K مدلCIE ASR15  

لامپ فوق کم مصرف 12 وات 3000K مدلCIE MBS0012

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 12 وات 3000K مدلCIE MBS0012   لامپ فوق کم مصرف 12 وات 3000K مدلCIE MBS0012  

لامپ فوق کم مصرف 12 وات 2700K مدلCIE 43-R12

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 12 وات 2700K مدلCIE 43-R12   لامپ فوق کم مصرف 12 وات 2700K مدلCIE 43-R12  

لامپ فوق کم مصرف 10 وات 6500K مدلCIE ASR10

10,000 تومان
لامپ فوق کم مصرف 10 وات 6500K مدلCIE ASR10   لامپ فوق کم مصرف 10 وات 6500K مدلCIE ASR10  

پرژکتور 20وات مدلCIE 10CTO+50C

10,000 تومان
پرژکتور 20وات مدلCIE 10CTO+50C   پرژکتور 20وات مدلCIE 10CTO+50C   lمعرفی محصول آشنایی با CIE   شرکت CIE   آشنایی

پنل18وات مدل46.SS225.1 مهتابی CIE

10,000 تومان
پنل18وات مدل46.SS225.1 مهتابی CIE   پنل18وات مدل46.SS225.1 مهتابی CIE   lمعرفی محصول آشنایی با CIE   شرکت CIE   آشنایی

پنل20وات CIE 2700K

10,000 تومان
پنل20وات CIE 2700K   پنل20وات CIE 2700K   lمعرفی محصول آشنایی با CIE   شرکت CIE   آشنایی با شرکت

پنل15وات CIE 2700K

10,000 تومان
پنل15وات CIE 2700K   پنل15وات CIE 2700K   lمعرفی محصول آشنایی با CIE   شرکت CIE   آشنایی با شرکت

پنل20 واتCIE 3000K

10,000 تومان
پنل20 واتCIE 3000K   پنل20 واتCIE 3000K   lمعرفی محصول آشنایی با CIE   شرکت CIE   آشنایی با شرکت

پنل6 وات CIE 6500K

10,000 تومان
پنل6 وات CIE 6500K   پنل6 وات CIE 6500K   lمعرفی محصول آشنایی با CIE   شرکت CIE   آشنایی