محصولات تکنوتک

1-لامپ حبابی

2-لامپ نواری

3-رشته ای

4-پنل

درباره تکنوتک

هواکش برای نصب در سیستم های تهویه فضاهای متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، گلخانه ها، فروشگاه ها، رستوران ها، کارگاه ها، مرغداری ها و مزارع صنعتی، پارکینگ ها و انبارهای صنعتی طراحی شده اند.

ثبت سفارش

تماس با شماره ی

021-71400981

هوا کش های تکنو تک، با دبی (8500-11200)  mᶟ/h  دارای مقطع دایروی به قطر (600-800) mm  که برای نصب در سیستم های تهویه صنعتی و تجاری استفاده می شود. تنه و پروانه محصول آهنی است و با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم شده است. موتور محصول بسته به مدل آن در دونوع تکفاز و سه فاز و به صورت 4 قطب یا 6 قطب ارایه می شود. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس  است. درجه حفاظت فن IP44  می باشد. همچنین موتور های سه فاز برای کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب هستند. هواکش های VIM  برای نصب در سیستم های تهویه فضا های متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، گلخانه ها، فروشگاه ها، رستوران ها، کارگاه ها و پارکینگ ها طراحی شده اند.

برای ارتباط با ما کلیک کنید
گالری محصول
قبل
بعدی
فروشگاه تکنوتک

هواکش 600وات WEM80K6S تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 600وات WEM80K6S تکنوتک   هواکش 600وات WEM80K6S تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش 450وات WEM70K6S تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 450وات WEM70K6S تکنوتک   هواکش 450وات WEM70K6S تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش 450وات WEM60K6S تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 450وات WEM60K6S تکنوتک   هواکش 450وات WEM60K6S تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش 160وات VEML تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 160وات VEML تکنوتک   هواکش 160وات VEML تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش175وات VEM50L تکنوتک

10,000 تومان
هواکش175وات VEM50L تکنوتک   هواکش175وات VEM50L تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت ناظر کالا

هواکش150وات VEM40L تکنوتک

10,000 تومان
هواکش150وات VEM40L تکنوتک   هواکش150وات VEM40L تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت ناظر کالا

هواکش 110وات VEM35L تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 110وات VEM35L تکنوتک   هواکش 110وات VEM35L تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش120وات VEM30L تکنوتک

10,000 تومان
هواکش120وات VEM30L تکنوتک   هواکش120وات VEM30L تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت ناظر کالا

هواکش 300وات ILK50 تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 300وات ILK50 تکنوتک   هواکش 300وات ILK50 تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش 150وات ILK40 تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 150وات ILK40 تکنوتک   هواکش 150وات ILK40 تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت

هواکش 100وات ILK30 تکنوتک

10,000 تومان
هواکش 100وات ILK30 تکنوتک   هواکش 100وات ILK30 تکنوتک   lمعرفی محصول آشنایی با تکنوتک شرکت تکنوتک آشنایی با شرکت